Výstavý a spoločné akcie

Výstavy a spoločné akcie

Vrbické pleso 4.7.2020

Silvestrovská prechádzka 2019 - Kvačianska dolina

Letný tábor ČSV,KV,ŠV ČSV Dolný Kubín 9.-10.8.2019

Šarišský hrad - 31.3.2019

Koncoročná prechádzka na Popradské pleso - 30.12.2018

SVP, Šamorín 6.10.2018